గ్రామ, వార్డు వాలంటీర్ల వ్యవస్ధను ప్రారంభించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 15, Aug 2019, 5:24 PM IST

గ్రామ, వార్డు వాలంటీర్ల వ్యవస్ధను ప్రారంభించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ (ఫోటోలు)

1. సమావేశానికి హాజరైన గ్రామ వాలంటీర్లు

1. సమావేశానికి హాజరైన గ్రామ వాలంటీర్లు

సీఎం జగన్‌తో మహిళా వాలంటీర్ ముచ్చట్లు

సీఎం జగన్‌తో మహిళా వాలంటీర్ ముచ్చట్లు

ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కు మొక్కను బహుకరిస్తున్న అధికారులు

ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కు మొక్కను బహుకరిస్తున్న అధికారులు

వాలంటీర్‌ ఐడీ కార్డును అందజేస్తున్న సీఎం జగన్

వాలంటీర్‌ ఐడీ కార్డును అందజేస్తున్న సీఎం జగన్

సీఎం జగన్‌తో మహిళా వాలంటీర్ ముఖాముఖీ

సీఎం జగన్‌తో మహిళా వాలంటీర్ ముఖాముఖీ

ముఖ్యమంత్రిని క్లిక్‌మనిపిస్తున్న యువతి

ముఖ్యమంత్రిని క్లిక్‌మనిపిస్తున్న యువతి

జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

చప్పట్లో ఆనందాన్ని తెలియజేస్తున్న మహిళా వాలంటీర్లు

చప్పట్లో ఆనందాన్ని తెలియజేస్తున్న మహిళా వాలంటీర్లు

వాలంటీర్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్  జగన్

వాలంటీర్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్

వార్డు వాలంటీర్ల కరదీపికను ఆవిష్కరిస్తున్న సీఎం జగన్

వార్డు వాలంటీర్ల కరదీపికను ఆవిష్కరిస్తున్న సీఎం జగన్

మహిళా వాలంటీర్‌ను దీవిస్తున్న సీఎం జగన్

మహిళా వాలంటీర్‌ను దీవిస్తున్న సీఎం జగన్

వేదికపై సీఎం జగన్, మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి

వేదికపై సీఎం జగన్, మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి

సీఎం జగన్‌తో కరచాలనం చేస్తున్న వాలంటీర్

సీఎం జగన్‌తో కరచాలనం చేస్తున్న వాలంటీర్

సీఎం జగన్‌తో కలిసి ఫోటోకు ఫోజులిస్తున్న వాలంటీర్

సీఎం జగన్‌తో కలిసి ఫోటోకు ఫోజులిస్తున్న వాలంటీర్

వార్డు వాలంటీర్ల కరదీపికను చదువుతున్న సీఎం జగన్

వార్డు వాలంటీర్ల కరదీపికను చదువుతున్న సీఎం జగన్

loader