ఛీటా జీప్ ఎక్కింది... భయంతో ఉలిక్కిపడి శవంలా కూర్చుండిపోయాడు (వీడియో)

First Published 31, Mar 2018, 11:27 AM IST
tense moment a cheetah jumps in next to a tourist inside a safari
Highlights
ఛీటా జీప్ ఎక్కింది... భయంతో ఉలిక్కిపడి శవంలా కూర్చుండిపోయాడు

                                     

 

loader