తల్లి బర్త్ డే ని గుర్తు చేస్తూ తన చిన్ననాటి ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వీ

First Published Aug 13, 2018, 12:59 PM IST

తల్లి జన్మదినంని గుర్తు చేస్తూ తన చిన్ననాటి ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వీ

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?