తల్లి బర్త్ డే ని గుర్తు చేస్తూ తన చిన్ననాటి ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వీ

First Published 13, Aug 2018, 12:59 PM IST

తల్లి జన్మదినంని గుర్తు చేస్తూ తన చిన్ననాటి ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వీ

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

Sridevi Birthday Special

loader