కీరవాణికి వీరాభిమాని.. కానీ కీరవాణి ఎవరో తెలియదు, స్టేజీపైనే షాక్.. ఈ వీడియో చూడండి