కాకినాడ ప్రెస్ మీట్ లో జగన్ (ఫొటోలు)

First Published 21, Jul 2018, 11:33 AM IST

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

YS Jagan in Kakinada press meet

loader