డ్వాక్రా మహిళలతో పవన్ కల్యాణ్ (ఫొటోలు)

First Published Nov 3, 2018, 2:42 PM IST

డ్వాక్రా మహిళలతో పవన్ కల్యాణ్ (ఫొటోలు)