లెఫ్ట్ నేతలతో నాదెండ్ల మనోహర్ భేటీ (ఫొటోలు)

First Published Nov 2, 2018, 10:47 AM IST

లెఫ్ట్ నేతలతో నాదెండ్ల మనోహర్ భేటీ (ఫొటోలు)