తిరుమల శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు (ఫోటోలు)

First Published 18, Dec 2018, 2:22 PM

తిరుమల శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు 

తిరుమల చేరుకున్న హారీష్ రావు కు స్వాగతం పలికిన అభిమానులు

తిరుమల చేరుకున్న హారీష్ రావు కు స్వాగతం పలికిన అభిమానులు

శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు

శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు

శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు

శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం లో పాల్గొన్న హరీష్ రావు

తిరుమలేశుని సేవలో హరీష్ రావు

తిరుమలేశుని సేవలో హరీష్ రావు

loader