గవర్నర్ దంపతులతో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

First Published Dec 14, 2018, 10:57 AM IST

గవర్నర్ దంపతులతో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ