ఇందిరాపార్క్‌లో వైఎస్ షర్మిల నిరాహారదీక్ష (ఫోటోలు)

First Published Apr 15, 2021, 9:24 PM IST

ఇందిరాపార్క్‌లో వైఎస్ షర్మిల నిరాహారదీక్ష (ఫోటోలు)