ప్రగతి భవన్ లో చేతులు కడిగిస్తున్నారు (ఫొటోలు)

First Published 24, Mar 2020, 4:15 PM IST

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తూ ప్రగతి భవన్ లో ప్రత్యేక హ్యాండ్ వాషింగ్ కార్యక్రమం చేపట్టారు.  
 

కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న మంత్రి ఈటల

కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న మంత్రి ఈటల

ప్రగతిభవన్ లోకి  వెళ్లుముందు చేతులు కడుక్కుంటున్న మంత్రి

ప్రగతిభవన్ లోకి వెళ్లుముందు చేతులు కడుక్కుంటున్న మంత్రి

ప్రగతిభవన్ లో సీఎంతో సమావేశాని ముందు చేతులు కడుక్కుంటున్న డిజిపి

ప్రగతిభవన్ లో సీఎంతో సమావేశాని ముందు చేతులు కడుక్కుంటున్న డిజిపి

ప్రగతిభవన్  వద్ద చేతులకు శానిటైజర్ రాసుకుంటున్న హీరో నితిన్

ప్రగతిభవన్ వద్ద చేతులకు శానిటైజర్ రాసుకుంటున్న హీరో నితిన్

ప్రగతిభవన్ వద్ద  చేతులు కడుక్కుంటున్న అధికారులు

ప్రగతిభవన్ వద్ద చేతులు కడుక్కుంటున్న అధికారులు

శానిటైజర్ ను చేతులకు రాసుకుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న  సీఎస్

శానిటైజర్ ను చేతులకు రాసుకుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న సీఎస్

ప్రగతిభవన్ వద్ద ఏర్పాటుచేసిన శానిటైజర్ వాడుతున్న హీరో నితిన్

ప్రగతిభవన్ వద్ద ఏర్పాటుచేసిన శానిటైజర్ వాడుతున్న హీరో నితిన్

కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న అధికారి

కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని ప్రగతిభవన్ లోకి వెళుతున్న అధికారి

loader