బోనమెత్తిన స్పీకర్ దంపతులు(ఫోటోలు)

First Published 23, Jul 2019, 3:53 PM

బోనమెత్తిన స్పీకర్ దంపతులు(ఫోటోలు)

బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ దంపతులు

బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ దంపతులు

అసెంబ్లీ సిబ్బంది నృత్యాల మధ్య బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

అసెంబ్లీ సిబ్బంది నృత్యాల మధ్య బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

బంగారు మైసమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

బంగారు మైసమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

అసెంబ్లీ సిబ్బంది నృత్యాల మధ్య బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

అసెంబ్లీ సిబ్బంది నృత్యాల మధ్య బంగారు మైసమ్మకు బోనం సమర్పించిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు

loader