హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు జర్నీలో కరోనా పదనిసలు (ఫొటోలు)

First Published 9, Sep 2020, 10:32 AM

కరోనా వ్యాప్తి కారణంగా కొన్ని నెలలుగా స్టేషన్లకే పరిమితమైన హైదరాబాద్ మెట్రో మళ్లీ పట్టాలెక్కింది. కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రయాణికులను మెట్రో ప్రయాణానికి అనుమతిస్తున్నారు. 

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు&nbsp;</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు 

<p>మెట్రో స్టేషన్ లోకి వెళ్లేముందు శానిటైజర్ పెట్టుకుంటున్న ప్రయాణికురాలు</p>

మెట్రో స్టేషన్ లోకి వెళ్లేముందు శానిటైజర్ పెట్టుకుంటున్న ప్రయాణికురాలు

<p>బౌతికదూరాన్ని పాటిస్తూ మెట్రో రైల్లోకి వెళుతున్న ప్రయాణికులు</p>

బౌతికదూరాన్ని పాటిస్తూ మెట్రో రైల్లోకి వెళుతున్న ప్రయాణికులు

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు&nbsp;</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు 

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు&nbsp;</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు పరీక్షలు 

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు

<p>&nbsp;బౌతికదూరాన్ని పాటిస్తూ మెట్రో ప్రయాణం</p>

 బౌతికదూరాన్ని పాటిస్తూ మెట్రో ప్రయాణం

<p>&nbsp;మెట్రో స్టేషన్ లోకి వెళ్లేముందు శానిటైజర్ పెట్టుకుంటున్న ప్రయాణికుడు</p>

 మెట్రో స్టేషన్ లోకి వెళ్లేముందు శానిటైజర్ పెట్టుకుంటున్న ప్రయాణికుడు

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు &nbsp;</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లో కరోనా నియంత్రణ ఏర్పాట్లు  

<p>హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్లో బౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తున్న ప్రయాణికులు &nbsp;</p>

హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్లో బౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తున్న ప్రయాణికులు  

<p>మెట్రో &nbsp;రైలు ఎక్కుతున్న ప్రయాణికుడు&nbsp;</p>

మెట్రో  రైలు ఎక్కుతున్న ప్రయాణికుడు 

loader