ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ లో ప్రెషర్స్ డే వేడుకలు... ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న భువనేశ్వరి

First Published 11, Sep 2019, 6:17 PM IST

ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ లో ప్రెషర్స్ డే వేడుకలు... ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న భువనేశ్వరి
 

ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ ప్రెషర్స్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ ప్రెషర్స్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న భువనేశ్వరి

విధ్యార్ధులతో ముచ్చటిస్తున్న భువనేశ్వరి

విధ్యార్ధులతో ముచ్చటిస్తున్న భువనేశ్వరి

మాజీ సీఎం  సతీమణిని సాదరంగా  ఆహ్వానిస్తున్న విద్యార్థులు

మాజీ సీఎం సతీమణిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్న విద్యార్థులు

విధ్యార్థులను అభినిందిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి

విధ్యార్థులను అభినిందిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి

వేదికపై విద్యార్థులతో భువనేశ్వరి ముచ్చట్లు

వేదికపై విద్యార్థులతో భువనేశ్వరి ముచ్చట్లు

loader