కేసీఆర్, కేటీఆర్ లతో అరుణ్ జైట్లీ (ఫోటోలు)

First Published Aug 24, 2019, 3:27 PM IST

కేసీఆర్, కేటీఆర్ లతో అరున్ జైట్లీ

అరుణ్ జైట్లీ కి సత్కరిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ కి సత్కరిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో ముచ్చటిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో ముచ్చటిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో కేటీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో కేటీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ కి పుష్ప గుచ్చాలను అందజేస్తున్న కేటీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ కి పుష్ప గుచ్చాలను అందజేస్తున్న కేటీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో ముచ్చటిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ తో ముచ్చటిస్తున్న కేసీఆర్

అరుణ్ జైట్లీ కి స్వేత పత్రం అందిస్తున్న మంత్రి ఈటెల, వినోద్

అరుణ్ జైట్లీ కి స్వేత పత్రం అందిస్తున్న మంత్రి ఈటెల, వినోద్

టీఆర్ఎస్ నాయకులతో మాట్లడుతున్న అరుణ్ జైట్లీ

టీఆర్ఎస్ నాయకులతో మాట్లడుతున్న అరుణ్ జైట్లీ

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?