కళ్లు చెదిరే రూ.కోట్లు విలువచేసే భవనాలు.. అమీర్ ఖాన్ ఆస్తులెన్నంటే..

First Published Mar 15, 2021, 1:49 PM IST

ఈ చిత్రం లాభాలలో అమీర్ ఖాన్ 70% వాటా తీసుకుంటాడు. బాలీవుడ్‌లోని అత్యంత ధనవంతులైన నటులలో అమీర్ ఒకరు కావడానికి కారణం ఇదే