ఈ బిర్యానీ బంగారమహే... ధరెంతో తెలుసా..?

First Published Feb 25, 2021, 12:17 PM IST

ఈ బిర్యానీ దుబాయిలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ప్లేట్ బిర్యానీ ఖరీదు రూ.20వేలు. ఇదేమైనా బంగారమా..? అంత ఖరీదు ఉండటానికి అని అనుకుంటున్నారా..? నిజంగానే అది బంగారమే