`ఏ ఊళ్లో సెలబ్రిటీలు రా వీళ్లు.. రాగానే మొదలెట్టేసింది ఏడుపు` బిగ్‌ బాస్‌పై ఫన్నీ మీమ్స్‌

First Published 9, Sep 2020, 10:44 AM

బుల్లితెర మీద బిగ్‌ బాస్‌ సందడి మొదలైంది. ఈ ఆదివారం బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ 4 గ్రాండ్‌ గా ప్రారంభమైంది. 16 మంది కంటెస్టెంట్‌లు హౌస్‌లోకి ఎంటరయ్యారు. వారికి మద్దతు తెలిపే వారు సోషల్ మీడియాలో పని మొదలెట్టేశారు. ఇప్పటికే బిగ్ బాస్‌ మీద ట్రోల్స్‌, మీమ్స్‌  ఓ రేంజ్‌లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఫన్నీ మీమ్స్ మీ కోసం.

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

<p>బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌</p>

బిగ్‌ బాజ్‌ తెలుగు సీజన్‌ 4పై సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌, టోల్స్‌

loader