తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్(ఫొటోస్)

First Published 5, Jul 2019, 8:58 PM

ప్రముఖ నటుడు నందు హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సవారి. సాహిత్ మోత్కూరి ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. ప్రియాంక శర్మ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో నందు రఫ్ లుక్ లో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు. పెళ్లి చూపులు ఫేమ్ తరుణ్ భాస్కర్ టీజర్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. 

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా సవారి టీజర్ రిలీజ్

loader