పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం(ఫొటోస్)

First Published 2, Jul 2019, 6:36 PM

డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ సోదరుడిగా చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన సాయిరాం శంకర్ కొన్ని మంచి చిత్రాల్లో నటించాడు. 143 చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. తాజాగా సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త చిత్రానికి చిరుమామిళ్ల కృష్ణ దర్శకుడు. ఈ చిత్రంతో కృష్ణ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నాడు. తలుపులమ్మ దేవస్థానంలో ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి తుని ఎమ్మెల్యే దడి శెట్టి రాజా, నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. 

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

పూరి సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

loader