రామ్‌చరణ్‌ స్పెషల్‌గా కర్రీ చేయించాడంటోన్న అనసూయ..దొండపండులాంటి పెదాలతో ఎర్రగులాబీలా మెరిసోతుందిగా!

First Published May 1, 2021, 5:17 PM IST

అనసూయ ఎర్రగులాబీలా మెరిసిపోతుంది. గ్లామర్‌ ఓవర్‌ డోస్‌ అనేలా దొండపండులాంటి పెదాలతో, ఎర్రగులాబీలా మెరిసిపోతుంది అనసూయ. అంతేకాదు తన కోసం రామ్‌చరణ్‌ స్పెషల్‌గా కర్రీ చేయించాడట.