షర్ట్ బటన్స్ తీసి.. ప్యాంట్ జిప్‌ విప్పి.. నాగ్ హీరోయిన్‌ రచ్చ

First Published 28, Apr 2020, 1:59 PM

ఊపిరి సినిమాలో నాగార్జున చాలెంజ్‌ చేసి మరీ ప్రేమలో పడేసిన అందాల భామ  గుర్తుందా..? ఈ బ్యూటీనే హాట్ బ్యూటీ గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్. 2009లో గ్లామర్‌ ఫీల్డ్‌ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ ఒక బాలీవుడ్‌ సినిమాలో కూడా నటించింది. పలు సంస్థలకు ప్రచార కర్తగా వ్యవహరిస్తున్న గాబ్రియెల్లా, ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌ నటుడు అర్జున్‌ రామ్‌పాల్‌తో రిలేషన్‌ షిప్‌లో ఉంది. అంతేకాదు వీరిద్దరికీ జూలై 2019లో ఓ బాబు కూడా పుట్టాడు. ప్రస్తుతం సినిమాలు చేయకపోయినా సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లత అభిమానులను అలరిస్తోంది ఈ బ్యూటీ.

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

<p>(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్</p>

(Photo Credit : Instagram) గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్

loader