ఆర్య vs ఒక్కడు.. మహేష్ - బన్నీ సినిమాల టోటల్ బాక్స్ ఆఫీస్ ట్రాక్

First Published 26, Oct 2019, 3:41 PM

సంక్రాంతి ఫైట్ కి సిద్దమవుతున్న మహేష్ - అల్లు అర్జున్ ఎవరి స్థాయిలో వారు సినిమాలకు మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అల.. వైకుంఠపురములో - సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాలు భారీ స్థాయిలో సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. అయితే వారి కెరీర్ బెస్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ పై లుక్కిస్తే...

ఆర్య - బడ్జెట్ 4కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 36కోట్లు

ఆర్య - బడ్జెట్ 4కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 36కోట్లు

ఒక్కడు - బడ్జెట్ 8కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 36కోట్లు

ఒక్కడు - బడ్జెట్ 8కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 36కోట్లు

బన్నీ - బడ్జెట్ 10కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 37కోట్లు

బన్నీ - బడ్జెట్ 10కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 37కోట్లు

ఖలేజా - బడ్జెట్ 22కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ -36కోట్లు

ఖలేజా - బడ్జెట్ 22కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ -36కోట్లు

దేశముదురు - బడ్జెట్ 13కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 63కోట్లు

దేశముదురు - బడ్జెట్ 13కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 63కోట్లు

పోకిరి - బడ్జెట్ 12కోట్లు - గ్రాస్ 60కోట్లు (+)

పోకిరి - బడ్జెట్ 12కోట్లు - గ్రాస్ 60కోట్లు (+)

పరుగు - బడ్జెట్ 15కోట్లు - గ్రాస్ 51కోట్లు

పరుగు - బడ్జెట్ 15కోట్లు - గ్రాస్ 51కోట్లు

బిజినెస్ మేన్ - బడ్జెట్ 40కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్62కోట్లు

బిజినెస్ మేన్ - బడ్జెట్ 40కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్62కోట్లు

జులాయి - బడ్జెట్ 34కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 104కోట్లు

జులాయి - బడ్జెట్ 34కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 104కోట్లు

ఆగడు - బడ్జెట్ 65కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 63కోట్లు

ఆగడు - బడ్జెట్ 65కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 63కోట్లు

రేసుగుర్రం - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 130కోట్లు

రేసుగుర్రం - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 130కోట్లు

సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 88కోట్లు

సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 88కోట్లు

S/O సత్యమూర్తి - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 95కోట్లు

S/O సత్యమూర్తి - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 95కోట్లు

దూకుడు - బడ్జెట్ 35కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 101కోట్లు

దూకుడు - బడ్జెట్ 35కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 101కోట్లు

సరైనోడు - బడ్జెట్ 55కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 129కోట్లు

సరైనోడు - బడ్జెట్ 55కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 129కోట్లు

శ్రీమంతుడు - బడ్జెట్ 60కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 180కోట్లు (+)

శ్రీమంతుడు - బడ్జెట్ 60కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 180కోట్లు (+)

దువ్వడా జగన్నాథమ్ - బడ్జెట్ 55కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 120కోట్లు

దువ్వడా జగన్నాథమ్ - బడ్జెట్ 55కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 120కోట్లు

భరత్ అనే నేను - బడ్జెట్ 65కోట్లు -గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 149.5కోట్లు

భరత్ అనే నేను - బడ్జెట్ 65కోట్లు -గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 149.5కోట్లు

మహర్షి - బడ్జెట్ 90కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ - 168.2కోట్లు

మహర్షి - బడ్జెట్ 90కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ - 168.2కోట్లు