బెడ్‌పైన నగ్నంగా, ఇన్నర్‌ వేర్‌లో సెక్సీగా.. శ్వేతబసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోజులు

First Published 17, Aug 2020, 12:15 PM

సూపర్‌ హిట్ సినిమా కొత్త బంగారు లోకంతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయం అయిన బ్యూటీ శ్వేతా బసు ప్రసాద్. ఈ సినిమాలో ఏక్కడా అంటూ అందరి దృష్టిన ఆకర్షించిన ఈ బ్యూటీ తరువాత వివాదాలతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఇటీవల పెళ్లి చేసుకొని వెంటనే విడాకులు కూడా తీసుకున్న శ్వేతా ప్రస్తుతం హాట్ హాట్ ఫోటో షూట్‌లలో రెచ్చిపోతోంది. తాజాగా బెడ్‌ మీద హాట్ ఫోజులిచ్చి కాక రేపుతోంది.

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

<p>`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం&nbsp;శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌</p>

`కొత్త బంగారు లోకం` ఫేం శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌ హాట్ ఫోటో షూట్‌

loader