పొట్టి బట్టల్లో.. నడుమందాలు చూపిస్తూ.. బిగ్ బాస్‌ బ్యూటీ దివి (ఫోటోలు)

First Published 11, Sep 2020, 2:10 PM

బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ 4లో హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టిన కంటెస్టెంట్‌లలో దివి వద్త్యా ఒకరు. 24 ఏళ్ల ఈ ముద్దుగా మోడలింగ్‌ రంగం నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. చాలా లోకల్‌ బ్రాండ్స్‌కు మోడలింగ్ చేసిన ఈ బ్యూటీ ర్యాంప్‌ షోలలోనూ హల్‌ చేసింది. పలు యాడ్స్‌లోని నటించి ఆకట్టుకుంది. 2019లో రిలీజ్ అయిన మహర్షి సినిమాలో చిన్న రోల్‌లో నటించి వెండితెర మీద అదృష్టాన్నీ పరీక్షించుకుంది. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్‌లో హల్‌  చల్‌ చేస్తున్న ఈ బ్యూటీ ఫోటోషూట్‌ ఫోటోస్‌ మీకోసం.

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

<p>`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌</p>

`బిగ్‌ బాస్ 4`‌ ఫేం దివి వద్త్యా ఫోటో షూట్‌

loader