ఫొటోస్: అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

First Published 21, Mar 2019, 6:24 PM

తన కుటుంబ సభ్యులతో స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హోలీని కలర్ఫుల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అందుకు సంబందించిన ఫొటోస్  

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్

అల్లు అర్జున్ హోలీ సెలబ్రేషన్స్