2019 బిగ్గెస్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్స్.. సాహో నాటౌట్

First Published 3, Sep 2019, 1:28 PM

2019లో ఇండియన్ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద అత్యధిక కలెక్షన్స్ రాబట్టిన సినిమాలు ఇవే.. 

కబీర్ సింగ్ (హిందీ), బడ్జెట్: 50కోట్లు   వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్:365కోట్లు వరల్డ్ వైడ్ షేర్ 146.2కోట్లు... బ్లాక్ బస్టర్ హిట్

కబీర్ సింగ్ (హిందీ), బడ్జెట్: 50కోట్లు వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్:365కోట్లు వరల్డ్ వైడ్ షేర్ 146.2కోట్లు... బ్లాక్ బస్టర్ హిట్

ఉరి: బడ్జెట్ - 30కోట్లు, గ్రాస్-332కోట్లు, షేర్స్-133కోట్లు..... హ్యుజ్ బ్లాక్ బస్టర్

ఉరి: బడ్జెట్ - 30కోట్లు, గ్రాస్-332కోట్లు, షేర్స్-133కోట్లు..... హ్యుజ్ బ్లాక్ బస్టర్

భారత్: బడ్జెట్ - 125కోట్లు, గ్రాస్ 307కోట్లు, షేర్స్-123కోట్లు......... బిలో యావరేజ్

భారత్: బడ్జెట్ - 125కోట్లు, గ్రాస్ 307కోట్లు, షేర్స్-123కోట్లు......... బిలో యావరేజ్

సాహో: బడ్జెట్ 300కోట్లు, గ్రాస్ 281కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్) షేర్స్-146.1కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్)

సాహో: బడ్జెట్ 300కోట్లు, గ్రాస్ 281కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్) షేర్స్-146.1కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్)

మిషిన్ మంగళ్: బడ్జెట్ - 75కోట్లు, గ్రాస్ 254.8కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్),  వరల్డ్ వైడ్ షేర్: 101కోట్లు((స్టిల్ రన్నింగ్)

మిషిన్ మంగళ్: బడ్జెట్ - 75కోట్లు, గ్రాస్ 254.8కోట్లు (స్టిల్ రన్నింగ్), వరల్డ్ వైడ్ షేర్: 101కోట్లు((స్టిల్ రన్నింగ్)

గల్లీ భాయ్: బడ్జెట్ - 75కోట్లు, గ్రాస్ 229.5కోట్లు, షేర్స్-91.8కోట్లు------ హిట్

గల్లీ భాయ్: బడ్జెట్ - 75కోట్లు, గ్రాస్ 229.5కోట్లు, షేర్స్-91.8కోట్లు------ హిట్

పేట: బడ్జెట్ -125కోట్లు, గ్రాస్ 225కోట్లు, షేర్స్ - 118కోట్లు.. యావరేజ్

పేట: బడ్జెట్ -125కోట్లు, గ్రాస్ 225కోట్లు, షేర్స్ - 118కోట్లు.. యావరేజ్

టోటల్ దమాల్: బడ్జెట్ - 105కోట్లు, గ్రాస్ - 222కోట్లు, షేర్ -88.8కోట్లు

టోటల్ దమాల్: బడ్జెట్ - 105కోట్లు, గ్రాస్ - 222కోట్లు, షేర్ -88.8కోట్లు

సూపర్ 30: బడ్జెట్ - 90కోట్లు, గ్రాస్-209కోట్లు, షేర్స్- 91కోట్లు-----హిట్

సూపర్ 30: బడ్జెట్ - 90కోట్లు, గ్రాస్-209కోట్లు, షేర్స్- 91కోట్లు-----హిట్

కేసరి: 80కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ సినిమా 200కు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ని రాబట్టింది.

కేసరి: 80కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ సినిమా 200కు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ని రాబట్టింది.

90కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిన మహర్షి 184కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో 108కోట్ల షేర్స్ ని రాబట్టింది.

90కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిన మహర్షి 184కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో 108కోట్ల షేర్స్ ని రాబట్టింది.

loader