మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

First Published 18, Feb 2020, 12:56 PM IST

తెలుగు కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేయాలంటే హాట్ గా కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. క్యూట్ గా నవ్వుతూ కనిపిస్తే చాలు గ్లామర్ ప్రజెంటేషన్ లేకపోయినా ఫిదా అవుతారు. అదే తరహాలో ఒక కొత్త నటి కౌముది నేమనికి కూడా ఎట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. 

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

తెలుగు కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేయాలంటే హాట్ గా కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. క్యూట్ గా నవ్వుతూ కనిపిస్తే చాలు గ్లామర్ ప్రజెంటేషన్ లేకపోయినా ఫిదా అవుతారు. అదే తరహాలో ఒక కొత్త నటి కౌముది నేమనికి కూడా ఎట్రాక్ట్ అవుతున్నారు.

తెలుగు కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేయాలంటే హాట్ గా కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. క్యూట్ గా నవ్వుతూ కనిపిస్తే చాలు గ్లామర్ ప్రజెంటేషన్ లేకపోయినా ఫిదా అవుతారు. అదే తరహాలో ఒక కొత్త నటి కౌముది నేమనికి కూడా ఎట్రాక్ట్ అవుతున్నారు.

ఈ తెలుగు పిల్ల ముందుగా యాంకర్ గా అడుగులు వేస్తూ.. మెల్లగా నటనపై కూడా ద్రుష్టి పెట్టింది.

ఈ తెలుగు పిల్ల ముందుగా యాంకర్ గా అడుగులు వేస్తూ.. మెల్లగా నటనపై కూడా ద్రుష్టి పెట్టింది.

తన క్యూట్ స్మైల్ తో సినీ ప్రముఖుల మనసులను గెలుచుకుంది.

తన క్యూట్ స్మైల్ తో సినీ ప్రముఖుల మనసులను గెలుచుకుంది.

ఇటీవల మహేష్ నటించిన సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాలో కూడా ఒక మంచి పాత్రలో దర్శనమిచ్చింది.

ఇటీవల మహేష్ నటించిన సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాలో కూడా ఒక మంచి పాత్రలో దర్శనమిచ్చింది.

ఇక ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోస్ ని షేర్ చేస్తూ ఆడియన్స్ మనసును ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.

ఇక ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోస్ ని షేర్ చేస్తూ ఆడియన్స్ మనసును ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

మెల్లగా కుర్రాళ్లను మెల్ట్ చేస్తోన్న తెలుగు పిల్ల (కౌముది)

loader