అభిషేక్‌ - ఐశ్వర్యల జీవితంలోని కొన్ని అపూర్వ సందర్భాలు!

First Published 20, Apr 2020, 2:55 PM

ప్రపంచ సుందరి, బాలీవుడ్‌ టాప్‌ హీరోయిన్‌ ఐశ్వర్య రాయ్, చోటా బచ్చన్‌ అభిషేక్‌ ల వివాహ వార్షికోత్సవం నేడు. ఉమ్రావ్‌ ఉజాన్‌ షూటింగ్ సమయంలో ప్రేమలో పడ్డ అభి, ఐష్‌లు 2007 ఏప్రిల్‌ 20న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అయితే వీరి పెళ్లి కన్నా ముందు గురు సినిమాలో కూడా నటించారు. అయితే ఈ సినిమా వీరి పెళ్లి అయిన సంవత్సరంలోనే రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ జంటకు 2011లో ఆరాధ్య జన్మించింది. వీరి వివాహం జరిగి 13 ఏళ్లు అవుతున్నా.. ఇప్పటికీ ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటున్నారు. ఈ రోజు ఈ జంట వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారి జీవితంలోని కొన్ని అరుదైన సందర్భాలను మనమూ ఓసారి చూద్దాం.

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

<p>అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం</p>

అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ఐశ్వర్య రాయ్‌ల 13వ వివాహ వార్షికోత్సవం

loader