ఈ ఐటమ్‌ బ్యూటీ అందాలు చూడటానికి రెండు కళ్లూ చాలవు!

First Published 1, May 2020, 4:42 PM

కింగ్ ఫిషర్ మోడల్ గా హీటెక్కించిన నటాలియా కౌర్ పలు హిందీ సినిమాల్లో నటించింది. తెలుగులోనూ భాయ్‌, పోటుగాడు సినిమాల్లో అందాలు ఆరబోసిన ఈ భామ వర్మ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అందాల ఆరబోతకు ఏ మాత్రం మోహమాటపడని నటాలియా ప్రస్తుతం జిమ్స్ 3 సినిమాలో మరింతగా రెచ్చిపోతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమాలో నటాలియా అందాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయట.

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

<p>(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌</p>

(Photo Credit : Instagram) నటాలియా కౌర్‌

loader