దీప్తి సునైనా ఎంత మారిపోయింది.. మరీ ఇంత హాట్ గానా!

First Published Oct 25, 2019, 1:10 PM IST

డబ్ స్మాష్ వీడియోలతో బాగా పాపులర్ అయింది దీప్తి సునైనా.. ఆ తరువాత టిక్ టాక్ కూడా మొదలెట్టింది.