చేనేత దుస్తుల్లో మెరిసిన పవన్ కల్యాణ్... నేతన్నలతో ముఖాముఖి (ఫోటోలు)

First Published 13, Feb 2020, 5:35 PM IST

కర్నూల్ జిల్లాలో రెండోరోజు పర్యటనలో భాగంగా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కల్యాణ్ ఇవాళ(గురువారం) ఎమ్మిగనూరులో పర్యటించారు. అక్కడి చేనేత కార్మికుల కుటుంబాలతో ముఖాముఖి నిర్వహించిన  ఆయన వారి కష్టనష్టాల గురించి తెలుసుకున్నారు. 

పవన్ కల్యాణ్ రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

పవన్ కల్యాణ్ రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

చేనేత కార్మికులతో సమావేశమయ్యేందుకు వస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత కార్మికులతో సమావేశమయ్యేందుకు వస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత కార్మిక కుటుంబాలతో పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం

చేనేత కార్మిక కుటుంబాలతో పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం

చేనేత కార్మికులకు అబివాదం చేస్తున్న పవన్

చేనేత కార్మికులకు అబివాదం చేస్తున్న పవన్

నేతన్నలతో సమావేశంలో వేదికపై పవన్

నేతన్నలతో సమావేశంలో వేదికపై పవన్

చేనేత కార్మికురాలి మాటలను వింటున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత కార్మికురాలి మాటలను వింటున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత కార్మికులతో ముఖాముఖిలో పవన్ కల్యాణ్ నవ్వులు

చేనేత కార్మికులతో ముఖాముఖిలో పవన్ కల్యాణ్ నవ్వులు

నేతన్నలతో మాట్లాడుతున్న పవన్

నేతన్నలతో మాట్లాడుతున్న పవన్

చేనేత కార్మికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న జనసేనాని

చేనేత కార్మికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న జనసేనాని

వేదికపైనే పుస్తకం చదువుతున్న పవన్

వేదికపైనే పుస్తకం చదువుతున్న పవన్

చేనేత దుస్తుల్లో పవన్ కల్యాణ్

చేనేత దుస్తుల్లో పవన్ కల్యాణ్

చేనేత రంగం గురించి ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్న పవన్

చేనేత రంగం గురించి ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్న పవన్

పవన్ కల్యాణ్ ను చుట్టుముట్టిన ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

పవన్ కల్యాణ్ ను చుట్టుముట్టిన ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

ప్రజలకు నమస్కరిస్తున్న పవన్

ప్రజలకు నమస్కరిస్తున్న పవన్

పవన్ కల్యాణ్ కోసం తరలివచ్చిన ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

పవన్ కల్యాణ్ కోసం తరలివచ్చిన ఎమ్మిగనూరు ప్రజలు

చేనేత కార్మికులతో సమావేశమైన పవన్

చేనేత కార్మికులతో సమావేశమైన పవన్

చేనేత యంత్రాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్

చేనేత యంత్రాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్

చేనేత వస్త్రాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత వస్త్రాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

చేనేత దుస్తుల తయారి గురించిపవన్ కు వివరిస్తున్న నేతన్న

చేనేత దుస్తుల తయారి గురించిపవన్ కు వివరిస్తున్న నేతన్న

loader