రోహిత్ శర్మ కూతురితో ధోని భార్య (ఫోటోలు)

First Published 13, May 2019, 8:59 PM IST

రోహిత్ శర్మ కూతురితో ధోని భార్య (ఫోటోలు)

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

ఉప్పల్ స్టేడియంలో రోహిత్ శర్మ భార్యా, కూతురు

రోహిత్ శర్మ కూతురితో ధోని భార్య

రోహిత్ శర్మ కూతురితో ధోని భార్య

ఉప్పల్ స్టేడియంలో ధోని భార్య

ఉప్పల్ స్టేడియంలో ధోని భార్య

loader