కరోనా లాక్ డౌన్ సామ్యంలో మీ పిల్లలకు డబ్బు ప్రాముఖ్యతను ఈ సులభమైన మార్గాల్లో నేర్పించండి..

First Published May 15, 2021, 7:08 PM IST

 కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రజలను ఆర్ధికంగా సంక్షోభంలోకి  నేట్టింది. ఈ కారణంగా చాలా ప్రాంతాలలో వ్యాపారులు నష్టాలను ఎదురుకొన్నారు. కరోనా యుగంలో డబ్బును సురక్షితమైన  పెట్టుబడుల విభాగంలో పెట్టాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితితులో ప్రజలు ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.