రఘురామ, వల్లభనేని వంశీ: జగన్, చంద్రబాబులకు సీన్ రిపీట్

First Published Jul 18, 2020, 4:55 PM IST

లోక్ సభలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులను చూస్తుంటే అచ్చంగా రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులే కంటికి కట్టినట్టుగా కనబడుతున్నాయి.