కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలిసిన మంత్రి మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

First Published 26, Sep 2019, 5:14 PM

కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలిసిన మంత్రి మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

నితిన్ గడ్కరీకి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చిన మంత్రి మేకపాటి

నితిన్ గడ్కరీకి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చిన మంత్రి మేకపాటి

నితిన్ గడ్కరీని సన్మానిస్తున్న మంత్రి మేకపాటి

నితిన్ గడ్కరీని సన్మానిస్తున్న మంత్రి మేకపాటి

కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

నిధులు ఇవ్వాలంటూ కోరుతున్న మంత్రి మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

నిధులు ఇవ్వాలంటూ కోరుతున్న మంత్రి మేకపాటి గౌతం రెడ్డి

నితిన్ గడ్కరీకి రాష్ట్రంలోని సమస్యలను వివరిస్తున్న మంత్రి మేకపాటి

నితిన్ గడ్కరీకి రాష్ట్రంలోని సమస్యలను వివరిస్తున్న మంత్రి మేకపాటి

loader