పుస్తకాలతో పవన్ కళ్యాణ్ కాలక్షేపం (ఫోటోలు)

First Published 13, Nov 2019, 5:57 PM IST

పుస్తకాలతో పవన్ కళ్యాణ్ కాలక్షేపం (ఫోటోలు)

పవన్ కళ్యాణ్ విశాలాంద్ర బుక్ హౌజ్ ఎగ్జిబిషన్‌ను ప్రారంభించిన పవన్ కళ్యాణ్

పవన్ కళ్యాణ్ విశాలాంద్ర బుక్ హౌజ్ ఎగ్జిబిషన్‌ను ప్రారంభించిన పవన్ కళ్యాణ్

పవన్ కళ్యాణ్‌ను స్వాగతం పలుకుతున్న సీపీఐ నేతలు

పవన్ కళ్యాణ్‌ను స్వాగతం పలుకుతున్న సీపీఐ నేతలు

విశాలాంద్ర బుక్‌హౌస్‌లో పుస్తకాలను చూస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

విశాలాంద్ర బుక్‌హౌస్‌లో పుస్తకాలను చూస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

పుస్తకాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

పుస్తకాలను పరిశీలిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

విశాలాంద్ర బుక్‌హౌస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసేందుకు వచ్చిన అభిమానులు

విశాలాంద్ర బుక్‌హౌస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసేందుకు వచ్చిన అభిమానులు

బుక్‌హౌస్‌లో సీపీఐ నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్

బుక్‌హౌస్‌లో సీపీఐ నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్

బుక్‌హౌస్ లో అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని పరిశీలిస్తున్న పవన్

బుక్‌హౌస్ లో అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని పరిశీలిస్తున్న పవన్

విశాలాంద్ర బుక్‌హస్ లో మాజీ ఎడిటర్ సి.రాఘవాచారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

విశాలాంద్ర బుక్‌హస్ లో మాజీ ఎడిటర్ సి.రాఘవాచారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

loader