దశావతార వెంకటేశ్వర ఆలయంలో పవన్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

First Published 13, Nov 2019, 6:18 PM IST

దశావతార వెంకటేశ్వర ఆలయంలో పవన్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

గుంటూరు జిల్లా నంబూరు శ్రీ దశావతార వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వస్తున్న   పవన్ కళ్యాణ్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న అభిమానులు

గుంటూరు జిల్లా నంబూరు శ్రీ దశావతార వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వస్తున్న   పవన్ కళ్యాణ్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న అభిమానులు

జనసేన నేత నాదెండ్ల మనోహర్ తో పాటు పవన్

జనసేన నేత నాదెండ్ల మనోహర్ తో పాటు పవన్

దశావతార వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజల నిర్వహణకు వెళ్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

దశావతార వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజల నిర్వహణకు వెళ్తున్న పవన్ కళ్యాణ్

ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్న పవన్

ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్న పవన్

ఆలయంలో ప్రత్యేక పజూల తర్వాత ఆశీర్వాదం తీసుకొంటున్న పవన్

ఆలయంలో ప్రత్యేక పజూల తర్వాత ఆశీర్వాదం తీసుకొంటున్న పవన్

పూజల తర్వాత తీర్థప్రసాదాలు తీసుకొంటున్న పవన్

పూజల తర్వాత తీర్థప్రసాదాలు తీసుకొంటున్న పవన్

ఆలయంలో దీపం వెలిగిస్తున్న పవన్

ఆలయంలో దీపం వెలిగిస్తున్న పవన్

loader