సీఎం జగన్ కు రాఖీ కట్టిన హోంమంత్రి సుచరిత, మహిళా నాయకురాల్లు (ఫోటోలు)

First Published 3, Aug 2020, 8:28 PM

అమరావతి: రాఖీ పండుగ సందర్భంగా క్యాంపు కార్యాలయలో సీఎం జగన్‌కు హోంమంత్రి సుచరిత, మహిళా కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ, ఎమ్మెల్యేలు విడదల రజని, ఉషా శ్రీ చరణ్, మాల కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ అమ్మాజి, పలువురు విద్యార్ధినులు, మహిళలు రాఖీలు కట్టారు. 
 

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళలు</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళలు

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న &nbsp;ఎమ్మెల్యే విడదల రజని</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న  ఎమ్మెల్యే విడదల రజని

<p>&nbsp;రాఖీ కట్టిన చిన్నారులకు గిప్ట్ లు ఇస్తున్న సీఎం జగన్&nbsp;</p>

 రాఖీ కట్టిన చిన్నారులకు గిప్ట్ లు ఇస్తున్న సీఎం జగన్ 

<p>రాఖీ కట్టిన మహిళా నాయకురాలికి బహుమతి ఇస్తున్న జగన్&nbsp;</p>

రాఖీ కట్టిన మహిళా నాయకురాలికి బహుమతి ఇస్తున్న జగన్ 

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న చిన్నారి</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న చిన్నారి

<p>రక్షాబంధన్ సందర్భంగా రాఖీ కట్టిన చిన్నారులతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ &nbsp;</p>

రక్షాబంధన్ సందర్భంగా రాఖీ కట్టిన చిన్నారులతో ముఖ్యమంత్రి జగన్  

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న హోంమంత్రి సుచరిత</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న హోంమంత్రి సుచరిత

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళా నాయకురాలు</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళా నాయకురాలు

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న పోలీస్ అధికారిణి</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న పోలీస్ అధికారిణి

<p>రాఖీ కట్టిన హోంమంత్రికి బహుమతి ఇస్తున్న జగన్ &nbsp;</p>

రాఖీ కట్టిన హోంమంత్రికి బహుమతి ఇస్తున్న జగన్  

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న హోంమంత్రి</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న హోంమంత్రి

<p>రాఖీ కట్టిన మహిళలతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ &nbsp;&nbsp;</p>

రాఖీ కట్టిన మహిళలతో ముఖ్యమంత్రి జగన్   

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళా కమీషన్ ఛైర్ పర్సన్</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు రాఖీ కడుతున్న మహిళా కమీషన్ ఛైర్ పర్సన్

loader