సైరా: జగన్‌తో చిరంజీవి భేటీ (ఫోటోలు)

First Published 14, Oct 2019, 5:11 PM

 సైరా: జగన్‌తో చిరంజీవి భేటీ (ఫోటోలు)

ఏపీ సీఎం జగన్ దంపతులకు బోకె అందిస్తున్న చిరంజీవి

ఏపీ సీఎం జగన్ దంపతులకు బోకె అందిస్తున్న చిరంజీవి

ఏపీ సీఎం జగన్ కు శాలువా కప్పి సన్మానిస్తున్న చిరంజీవి

ఏపీ సీఎం జగన్ కు శాలువా కప్పి సన్మానిస్తున్న చిరంజీవి

సీఎం జగన్ తో చిరంజీవి ఆప్యాయంగా పలకరింపు

సీఎం జగన్ తో చిరంజీవి ఆప్యాయంగా పలకరింపు

సీఎం దంపతులతో చిరంజీవి దంపతులు

సీఎం దంపతులతో చిరంజీవి దంపతులు

గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టులో చిరంజీవి

గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టులో చిరంజీవి

చిరంజీవిని  సత్కరించి జ్ఞాపికను అందజేస్తున్న జగన్

చిరంజీవిని సత్కరించి జ్ఞాపికను అందజేస్తున్న జగన్