మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ జయంతి వేడుకల్లో ఏపీ సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 11, Nov 2019, 3:42 PM IST

మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ జయంతి వేడుకల్లో ఏపీ సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

విద్యార్ధినిని దీవిస్తున్న సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి

విద్యార్ధినిని దీవిస్తున్న సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి

మెమెంటోను అందజేస్తున్న సీఎం జగన్

మెమెంటోను అందజేస్తున్న సీఎం జగన్

వేదికపై ముస్లిం పెద్దకు సాయం చేస్తున్న సీఎం వైఎస్ జగన్

వేదికపై ముస్లిం పెద్దకు సాయం చేస్తున్న సీఎం వైఎస్ జగన్

ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి దట్టీ కడుతున్న ముస్లిం పెద్దలు

ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి దట్టీ కడుతున్న ముస్లిం పెద్దలు

ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్

లక్షరూపాయల ఆర్ధిక సాయానికి సంబంధించిన చెక్‌ను అందజేస్తున్న జగన్

లక్షరూపాయల ఆర్ధిక సాయానికి సంబంధించిన చెక్‌ను అందజేస్తున్న జగన్

విద్యార్ధిని మెడలో మెడల్‌ను వేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

విద్యార్ధిని మెడలో మెడల్‌ను వేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

సీఎం జగన్‌కు గౌతమ బుద్ధుడి ప్రతిమను బహుకరిస్తున్న అధికారులు

సీఎం జగన్‌కు గౌతమ బుద్ధుడి ప్రతిమను బహుకరిస్తున్న అధికారులు

loader