పాతపట్నం సెగ్మెంట్ లో ప్రజలతో కలిసి జగన్ (ఫొటోలు)

First Published Dec 24, 2018, 12:31 PM IST

YS Jagan in Pathapatnam segment in Srikakulam dist