తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పారిశుధ్య కార్మికులతో పవన్ (ఫొటోలు)

First Published Nov 5, 2018, 6:16 PM IST

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పారిశుధ్య కార్మికులతో పవన్ (ఫొటోలు)