గిరిజన ఆణిముత్యాలకు సత్కారం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సోమిరెడ్డి ( ఫోటోలు)

First Published Nov 4, 2018, 4:16 PM IST

గిరిజన ఆణిముత్యాలకు సత్కారం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సోమిరెడ్డి ( ఫోటోలు)