తెలుగు టీవీ సీరియళ్ల ఫార్ములా: ఒక్క మగాడు, ఇద్దరు ఆడాళ్లు

First Published Mar 5, 2021, 1:19 PM IST

ఎక్కువగా పాపులర్ అయిన కార్తికదీపం సీరియల్ నుంచి ప్రేమ ఎంత మధురం సీరియల్ వరకు అదే ఫార్ములాను అనుసరిస్తున్నాయి.