ఏంటి సాక్షి ఇది... మరీ ఇంత హాట్‌గానా... ఎమ్మెస్ ధోనీ సతీమణి సాక్షి సింగ్ పోస్టు చేసిన ఫోటోపై...

First Published Jan 9, 2021, 10:55 AM IST

సాక్షి సింగ్ ధోనీ... మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్యగా అందరికీ సుపరిచితమే. అయితే ధోనీ ఎంత కూల్ పర్సనో, సాక్షి అంత హాట్ అండ్ రెబల్. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీతో చెప్పులు తొడిగించుకుంటున్న ఫోటోలను కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే సాక్షి సింగ్... హాట్ హాట్ ఫోటోలను కూడా పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా ఆమె పోస్టు చేసిన ఓ పిక్ చూస్తూ... ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్లబెట్టడం ఖాయం. బటన్స్ విప్పేసినట్టుగా ఉన్న ప్యాంటు, స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ వేసుకుని టాప్ యాంగిల్‌తో ఫోటో తీసి పోస్టు చేసింది సాక్షి సింగ్ ధోనీ. ఈ ఫోటో చూసినవారెందరూ ‘సాక్షి టూ హాట్’ అంటూ కామెంట్ పెడుతున్నాడు...

<p>సోషల్ మీడియాలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్, ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్న సాక్షి సింగ్ ధోనీ... ఇన్‌స్టాలో తన వ్యక్తిగత ఫోటోలను కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది...</p>

సోషల్ మీడియాలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్, ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్న సాక్షి సింగ్ ధోనీ... ఇన్‌స్టాలో తన వ్యక్తిగత ఫోటోలను కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది...

<p>ఈ ఫోటోలపై మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ అభిమానులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినా... ‘వదినా ఇలాంటి ఫోటోలు పెట్టకండి’ అంటూ కామెంట్లు పెట్టినా పట్టించుకోదు సాక్షి సింగ్.</p>

ఈ ఫోటోలపై మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ అభిమానులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినా... ‘వదినా ఇలాంటి ఫోటోలు పెట్టకండి’ అంటూ కామెంట్లు పెట్టినా పట్టించుకోదు సాక్షి సింగ్.

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

<p>మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...</p>

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ హాట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

మాజీ భారత క్రికెటర్, కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు...

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?