అప్ డేట్ స్టయిల్, లుక్ తో 2021 రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 : కొత్త మార్పులు, ధర ఎంతో తెలుసుకోండి..

First Published Mar 6, 2021, 3:06 PM IST

బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టపడేవారికి రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ మొదటి ఎంపికగా ఉంటుంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్  బైక్ పై ముఖ్యంగా యువతలో మంచి జ్రెజ్ ఏర్పడింది. అయితే రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్  పాపులర్ మోడల్ క్లాసిక్ 350 బైకుని చాలా కాలంగా పరీక్షిస్తోంది.