కుమారస్వామికి కేసిఆర్ అభినందనలు ఫోటో గ్యాలరీ

KCR Kumaraswamy 1
KCR Kumaraswamy 2
KCR Kumaraswamy
KCR Kumaraswamy
KCR Kumaraswamy
KCR Kumaraswamy 6
KCR Kumaraswamy 7
KCR Kumaraswamy 8
KCR Kumaraswamy 9
KCR Kumaraswamy 10
KCR Kumaraswamy 11
KCR Kumaraswamy 12
KCR Kumaraswamy 13
KCR Kumaraswamy
KCR Kumaraswamy 15
By First Published 23, May 2018, 10:33 AM IST