అయ్యారే... (సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న ఫొటో)

అయ్యారే... (సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న ఫొటో)

Jagan's image doing rounds in Social media

అయ్యారే... (సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న ఫొటో)

By First Published 26, May 2018, 12:39 PM IST

అయ్యారే... (సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న ఫొటో)