వాట్సాప్ యూజర్లందరికీ 'పేమెంట్' సేవలు (వీడియో)

30, May 2018, 2:47 PM IST

వాట్సాప్ యూజర్లందరికీ 'పేమెంట్' సేవలు (వీడియో)